Αρχικη - Επεμβασεις - Επανορθωτική Χειρουργική

Επανορθωτική Χειρουργική

Η Επανορθωτική Χειρουργική είναι ο τομέας εκείνος της Πλαστικής Χειρουργικής ο οποίος ασχολείται με την επανόρθωση των ιστών μετά από ατυχήματα, ευρείες χειρουργικές επεμβάσεις με δημιουργία μεγάλων ελλειμάτων, συγγενείς ανωμαλίες και γενικότερα με την αναδιάρθρωση και επαναλειτουργικότητα διαφόρων σημείων του σώματος τα οποία έχουν υποστεί βλάβες που η κλασσική χειρουργική δεν μπορεί να αποκαταστήσει.


Created by fosetico. Powered by CloudCMS®.