Επανορθωτική Χειρουργική
Case 1

Ασθενής με υποτροπιάζον βασικοκυτταρικó καρκίνωμα. Βλέπετε τον αρχικό όγκο, το έλλειμα μετά από την χειρουργική MOHS , και το τελικό αποτέλεσμα μετά από ένα μήνα και 6 μήνες.

Case 2

Ασθενής με υποτροπιάζον βασικοκυτταρικó καρκίνωμα. Βλέπετε τον αρχικό όγκο, το έλλειμα μετά από την χειρουργική MOHS , και το τελικό αποτέλεσμα μετά από 6 μήνες.

Case 4

Παραδείγματα ασθενών μετά από αφαίρεση καρκίνου δέρματος και επανόρθωση με τοπικούς κρημνούς.
©2018 Plastic Surger. All rights reserved.
Created by fosetico. Powered by CloudCMS.©2018 Plastic Surger. All rights reserved.
Created by fosetico. Powered by CloudCMS.