Επανορθωτική Χειρουργική
Case 1

Ασθενής με υποτροπιάζον βασικοκυτταρικó καρκίνωμα. Βλέπετε τον αρχικό όγκο, το έλλειμα μετά από την χειρουργική MOHS , και το τελικό αποτέλεσμα μετά από ένα μήνα και 6 μήνες.

Case 2

Ασθενής με υποτροπιάζον βασικοκυτταρικó καρκίνωμα. Βλέπετε τον αρχικό όγκο, το έλλειμα μετά από την χειρουργική MOHS , και το τελικό αποτέλεσμα μετά από 6 μήνες.

Case 3

Ο ασθενής υποβλήθηκε σε αφαίρεση Βασικοκυτταρικου καρκινώματος με την μέθοδο MOHS (A, B). Ακολούθως χρησιμοποιήθηκε ένας κρημνός πίσω από το αυτί. Αρχικά η μια πλευρά έχει παραμείνει συνδεδεμένη για καλή αιμάτωση (C,D). Μετά από τέσσερεις εβδομάδες έγινε η διατομή. E, F τελικό αποτέλεσμα.

Case 4

Παραδείγματα ασθενών μετά από αφαίρεση καρκίνου δέρματος και επανόρθωση με τοπικούς κρημνούς.

Case 5

Ασθενής με μεγάλη ουλή μετά από αφαίρεση Βασικοκυτταρικου Καρκινώματος.Τοποθετήθηκαν διατατήρες ιστού κάτω από το δέρμα. Έγινε σταδιακό γέμισμα με φυσιολογικό ορρό.Ακολούθως αφαιρέθηκαν και έγινε συγκλιση του ελλείμματος. 
©2018 Plastic Surger. All rights reserved.
Created by fosetico. Powered by CloudCMS?.©2018 Plastic Surger. All rights reserved.
Created by fosetico. Powered by CloudCMS?.