Επεμβάσεις Στήθους

Ποίο κάτω θα βρείτε φωτογραφίες ασθενών μετά απο αυξητική στήθους, ανόρθωση στήθους και μείωση στήθους.


Case 1

Αυξητική στήθους με στρογγύλα ενθέματα, 340 cc και τοποθέτηση πάνω από τον μυ. 

Case 2

Αυξητική στήθους με στρογγύλα ενθέματα, 240 cc και τοποθέτηση κάτω από τον μυ. 

Case 3

Αυξητική στήθους με στρογγύλα ενθέματα, 270 cc και τοποθέτηση πάνω από τον μυ. 

Case 4

Αυξητική στήθους με στρογγύλα ενθέματα, 275 cc και τοποθέτηση πάνω από τον μυ. 

Case 5

Αυξητική στήθους με στρογγύλα ενθέματα, 260 cc αριστερά και 300 cc δεξία, τοποθέτηση πάνω από τον μυ. 

Case 6

Αυξητική στήθους με στρογγύλα ενθέματα, 240 cc και τοποθέτηση κάτω από τον μυ. 

Case 7

Αυξητική στήθους με στρογγύλα ενθέματα, 270 cc και τοποθέτηση κάτω από τον μυ. 

Case 8

Αυξητική στήθους με στρογγύλα ενθέματα, 300 cc και τοποθέτηση κάτω από τον μυ. 

Case 9

Υποπεριτονιακή Αυξητική Στήθους

Case 10

Αυξητική στήθους με στρογγύλα ενθέματα, 295 cc αριστερά και 275 cc δεξία, τοποθέτηση πάνω από τον μυ. 

Case 11

Patient underwent Mastopexy Augmentation with round implants 270 cc. 

Case 12

Στην ασθενή έγινε επέμβαση μείωσης στήθους. Αφαιρέθηκαν 500 γρ. μαστικού αδένα από κάθε στήθος.

Case 13

Η ασθενής υποβλήθηκε σε επέμβαση ανόρθωσης στήθους αφού έχασε 50 κιλά. Δεν επιθυμούσε ενθέματα στήθους.

Case 14

Patient wanted removal of the implants due to health problems.She did not wish implant replacement.Removal was done with small amount of fat grafting.

Case 15

Η ασθενής υποβλήθηκε σε αφαίρεση ενθεμάτων. Δεν επιθυμούσε άλλη διόρθωση. 

Case 15

Ασθενής μετά από ανόρθωση στήθους.

Case 16

Η ασθενής υποβλήθηκε σε επέμβαση μείωση στήθους ,με αφαίρεση περίπου 400 γρ. μαστικού αδένα από κάθε πλευρά.

Case 17

Η ασθενής έχει υποβληθή δύο φορές σε μειωτική στήθους, αυξητική στήθους και σε τέταρτη επέμβαση για διόρθωση του στήθους. Παρουσιάστήκε με κάψα και στα δύο στήθη. Έγινε αφάιρεση της κάψας, αλλαγή ενθεμάτων και ανόρθωση στήθους.Το αποτέλεσμα που φαίνεται έιναιι δύο χρόνια μετά.  
©2018 Plastic Surger. All rights reserved.
Created by fosetico. Powered by CloudCMS?.©2018 Plastic Surger. All rights reserved.
Created by fosetico. Powered by CloudCMS?.