Επεμβάσεις Σώματος

Μπορείτε να δείτε φωτογραφίες ασθενών μετά απο λιποαναρρόφηση, κοιλιοπλαστική και ανόρθωση κορμού.Case 1

Ασθενής μετά από λιποαναρρόφηση των έξω μηρών.

Case 2

Ένα μήνα μετά απο λιποαναρρόφηση στην περιοχή της κοιλίας και αφαίρεση σχεδόν 800 γρ λίπους.

Case 3

Ασθενής μετά απο λιποαναρρόφηση της κοιλίας, του πλαγίου της κοιλίας και της πλάτης.

Case 4

Ασθενής 2 εβδομάδες μετά απο λιποαναρρόφηση των έσω και έξω μηρών, της περιοχής των γονατών και της έσω περιοχης των ποδιών.

Case 5

Ασθενής 10 ημέρες μετά απο λιποαναρρόφηση στην έσω και έξω επιφάνεια των μηρών.

Case 6

Ασθενής μετά από λιποαναρρόφηση στην περιοχή της κοιλίας.Δεν επιθυμούσε κοιλιοπλαστική για αφαίρεση του χαλαρού δέρματος.

Case 7

Μια εβδομάδα μετά από λιποαναρρόφηση των έσω και έξω μηρών. 

Case 8

Λιποαναρρόφηση στην περιοχή της κοιλίας σε άντρα. 

Case 9

Ασθενής μετά απο δύο εγκυμοσύνες υποβλήθηκε σε κοιλιοπλαστική.

Case 10

Αποτέλεσμα μετά από επέμβαση κοιλιοπλαστικής.

Case 11

Αποτέλεσμα μετά από επέμβαση κοιλιοπλαστικής.

Case 12

Η ασθενής υποβλήθηκε σε επέμβαση ανόρθωσης κορμού μετά από απώλεια 40 κιλών.

Case 13

Η ασθενής υποβλήθηκε σε επέμβαση ανορθώσης μηρών μαζί με ανόρθωση κορμού, μετά από απώλεια 40 κιλών.

Case 14

Η ασθενής υποβλήθηκε σε επέμβαση ανόρθωσης κορμού μετά από απώλεια 45 κιλων. 

Φωτογραφίες
©2018 Plastic Surger. All rights reserved.
Created by fosetico. Powered by CloudCMS.©2018 Plastic Surger. All rights reserved.
Created by fosetico. Powered by CloudCMS.