Χειρουργική Εγκαυμάτων

Οξεία φάση:

Η θερμική καταστροφή του δέρματος, είτε αυτή προέρχεται από έγκαυμα, είτε από επίδραση χημικών παραγόντων, είτε από υπερβολικό ψύχος, είτε, επίσης, μετά την επίδραση ηλεκτρικού ρεύματος μπορεί να προκαλέσει σημαντικές τοπικές και συστηματικές αλλοιώσεις.

Η αντιμετώπιση ενός ασθενή που υπέστη θερμική βλάβη απαιτεί κατανόηση της παθοφυσιολογίας της βλάβης και σωστή αντιμετώπιση, όχι μόνο της τοπικής βλάβης του δέρματος, αλλά και των συνοδών προβλημάτων.Το δέρμα είναι το μεγαλύτερο όργανο του σώματος και αποτελεί ένα φραγμό στην απώλεια θερμότητας. Σε περιπτώσεις εγκαύματος ο ασθενής πρέπει να διατηρείται ζεστός, ώστε να αποφευχθεί υποθερμία. Το δέρμα αποτελεί επίσης φραγμό στην εξάτμιση υγρών από το ανθρώπινο σώμα.

Η αντιμετώπιση εγκαυμάτων σε ορισμένες περιοχές του σώματος, ανεξάρτητα από το μέγεθος αυτών, απαιτεί ιδιαίτερες τεχνικές, ώστε να αποφευχθούν λειτουργικές ανωμαλίες. Οι περιοχές αυτές είναι τα άκρα, η περιοχή του προσώπου και τα γεννητικά όργανα. Η σωστή αντιμετώπιση του εγκαύματος στην οξεία φάση αυτού με τη χρήση ουσιών που απομακρύνουν τον κίνδυνο επιμόλυνσης της εγκαυματικής περιοχής, την αφαίρεση των νεκρωμένων ιστών και την κάλυψη εάν χρειαστεί των εγκαυματικών περιοχών με δερματικά μοσχεύματα, αποτελεί σημαντικό παράγοντα στην επίτευξη του καλύτερου δυνατού αισθητικού και λειτουργικού αποτελέσματος.

Αποκατάσταση Ουλών:

Ασθενείς με εγκαυματική νόσο αντιμετωπίζουν συχνά πολλές προκλήσεις μέχρι την τελική αποκατάσταση. Η θεραπεία αυτών των ασθενών αποτελεί ένα πολύ εξειδικευμένο τομέα της πλαστικής χειρουργικής. Η σοβαρότητα του τραυματισμού εξαρτάται από την πηγή της θερμότητας, την διάρκεια, την περιοχή του σώματος και το βάθος του εγκαύματος. Η αρχική αντιμετώπιση των εγκαυμάτων περιλαμβάνει, τοπικά αντιβιοτικά, χειρουργικούς καθαρισμούς, χρήση δερματικών μοσχευμάτων όπως επίσης και εντατική φυσιοθεραπεία.

Πολλές φορές όμως η επούλωση των εγκαυμάτων μπορεί να οδηγήσει στην εμφάνιση δύσμορφων ουλών με πολλές τόσο ψυχολογικές όσο και λειτουργικές επιπτώσεις για τον ασθενή και την οικογένεια του. Οι τρεις κύριες ανωμαλίες στην επούλωση των εγκαυμάτων είναι οι ρικνωτικές ουλές, οι υπερτροφικές ουλές και τα χηλοειδή που απαιτούν διαφορετική προσέγγιση σε σχέση με την θεραπεία.

Σημαντικό ρολό στην μείωση της εμφάνισης των πιο πάνω παθολογικών ουλών έχει η πρόληψη. Το νεκρωτικό δέρμα θα πρέπει να αφαιρείται και να αποκατασταίνεται το συντομότερο δυνατό. Η χρήση ναρθήκων για τα χέρια και τα πόδια και η εντατική φυσιοθεραπεία μειώνει πολύ την εμφάνιση των ρικνωτικών ουλών. Η χρήση συνεχούς πίεσης υπό την μορφή επιδέσμου για μερικούς μήνες όπως επίσης και επιθέματα σιλικόνης μπορούν να ελαττώσουν την εμφάνιση υπερτροφικών ουλών και χηλοειδών. Όταν όμως αυτές οι ουλές εμφανιστούν είναι πολύ σημαντικό ο πλαστικός χειρούργος να αναγνωρίσει το είδος της ανωμαλίας, ούτος ώστε να δοθεί η κατάλληλη θεραπεία.


©2018 Plastic Surger. All rights reserved.
Created by fosetico. Powered by CloudCMS?.©2018 Plastic Surger. All rights reserved.
Created by fosetico. Powered by CloudCMS?.