Ωτοπλαστική | Πλαστική αυτίων

Ωτοπλαστική ανώδυνα με τοπική αναισθησία, για γρήγορη ανάρρωση και προσιτές τιμές. 

Ωτοπλαστική | Πλαστική αυτίων

Τι είναι τα πεταχτά αυτιά;

Τα πεταχτά αυτιά είναι η πιο συχνή διαταραχή των πτερυγίων των αυτιών που προεξέχουν από το κεφάλι και μπορούν να δημιουργήσουν ένα έντονο ψυχολογικό πρόβλημα σε άνδρες και γυναίκες, αγόρια και κορίτσια. Πολλοί και πολλές βρίσκουν τρόπους να τα καλύπτουν με τα μαλλιά τους και αρκετοί αποφεύγουν την θάλασσα ή να τα εκθέσουν.

H ωτοπλαστική (πλαστική αυτιών) είναι ο όρος που χρησιμοποιούμε για την τεχνική της αποκατάστασης. Θεωρείται μια επέμβαση ρουτίνας που γίνεται από πλαστικούς χειρουργούς.

Ποιο είναι το πρόβλημα;

ear surgery cyprus.jpg

Το πρόβλημα που υπάρχει είναι κυρίως ανατομικό. Συγκεκριμένα, σε ένα φυσικό αυτί, η έλικα και η ανθέλικα θα πρέπει να είναι ομαλές και σχηματισμένες με ευκρίνεια και να σχηματίζουν μεταξύ τους γωνία 90°. Στα πεταχτά αυτιά αυτή η γωνία δεν είναι καλά σχηματισμένη (είναι μεγαλύτερη από 90°) και συχνά απουσιάζει η ανθέλικα, δίνοντας έτσι την εικόνα του πεταχτού αυτιού. Μια δεύτερη αιτία εμφάνισης είναι η παρουσία μεγάλης και βαθιάς κόγχης, σπρώχνοντας έτσι το αυτί προς τα εμπρός και έξω.

Σε ποια ηλικία γίνεται η επέμβαση;

Η επέμβαση στα παιδία μπορεί να γίνει κατά την άμεση προσχολική ηλικία περί τα 5-6 έτη. Αυτό μπορεί να βοηθήσει στην αποφυγή ψυχικών τραυμάτων που μπορεί να προκαλέσουν τα περιπαικτικά σχόλια των άλλων παιδιών. Σε μεγαλύτερους υποψήφιους δεν υπάρχει κάποιος περιορισμός ηλικίας.

Τι είδους αναισθησία εφαρμόζεται;

Η πλαστική αυτιών μπορεί να γίνει με τοπική αναισθησία. Γίνεται έγχυση τοπικού αναισθητικού στο αυτί και έτσι αυτό μουδιάζει για διάστημα περίπου δύο-τριών ωρών. Χρησιμοποιούνται πολύ λεπτές βελόνες, για να μειωθεί ο πόνος που μπορεί να υπάρξει κατά την διάρκεια της έγχυσης. Έτσι η επέμβαση της ωτοπλαστικής γίνεται μια σχεδόν ανώδυνη διαδικασία.

Σε περιπτώσεις όμως που ο ασθενής δεν συνεργάζεται (συνήθως παιδιά από 5-12 χρονών) απαιτείτε ελαφρά μέθη η γενική αναισθησία. Όλες οι ωτοπλαστικές γίνονται επί εξωτερικής βάσεως δηλαδή δεν χρειάζεται να μείνουν οι χειρουργημένοι στην κλινική.

Ποια τεχνική χρησιμοποιείται;

Υπάρχουν αρκετές τεχνικές με πολλές παραλλαγές που μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Συμπεριλαμβάνουν διόρθωση μόνο με ράμματα, αφαίρεση μέρος του χόνδρου, λέπτυνση ή χάραξη του χόνδρου ή και συνδυασμός όλων των πιο πάνω.

Ωτοπλαστική

Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι, όσο πιο επεμβατική είναι μια τεχνική τόσο περισσότερες είναι και οι επιπλοκές. Επιστημονικά, δεν έχει αποδειχτεί ακόμη ότι κάποια τεχνική υπερέχει της άλλης σε σχέση με το αποτέλεσμα ή την διάρκεια του αποτελέσματος. Για αυτό και γίνεται προσπάθεια τα αυτιά να διορθώνονται αρχικά μόνο με ράμματα (θεωρείται η λιγότερη επεμβατική μέθοδος) και μόνο σε ειδικές περιπτώσεις να γίνεται αφαίρεση ή χάραξη του χόνδρου.BEFORE
AFTER
Χρόνος ανάρρωσης
1-2 εβδομάδες
Τιμή
1800 ευρώ
Τύπος αναισθησίας
Τοπική αναισθησία
©2018 Plastic Surger. All rights reserved.
Created by fosetico. Powered by CloudCMS?.©2018 Plastic Surger. All rights reserved.
Created by fosetico. Powered by CloudCMS?.