Γυναικομαστία

Below you can find before and after pictures for patients underwent treatment of gynecomastia either with liposuction or direct excision.Case 1

Θεραπεία γυναικομαστίας με λιποαναρρόφηση.

Case 2

Θεραπεία Γυναικομαστίας με λιποαναρρόφηση.

Case 3

Θεραπεία με λιποαναρρόφηση.

Case 4

Θεραπεία με λιποαναρρόφηση.

Case 5

Θεραπεία με λιποαναρρόφηση.

Case 6

Θεραπεία γυναικομαστίας με λιποαναρρόφηση.

Case 7

Θεραπεία με λιποαναρρόφηση.

Case 8

Λιποαναρρόφηση γυναικομαστίας.

Case 9

Ο ασθενής υποβήθηκε σε λιποαναρρόφηση στήθους σε συνδυασμό με αφαίρεση δέρματος γύρω από την θηλή.

Case 10

Θεραπεία της γυναικομαστίας με αφαίρεση του αδένα και μείωση της θηλαίας άλω.

Case 11

Θεραπεία της γυναικομαστίας με αφαίρεση του αδένα

Case 12

Θεραπεία της γυναικομαστίας με αφαίρεση του αδένα

Case 13

Θεραπεία της γυναικομαστίας με αφαίρεση του αδένα

Case 14

Διόρθωση ασυμμετρίας με μεταμόσχευση λίπους
©2018 Plastic Surger. All rights reserved.
Created by fosetico. Powered by CloudCMS?.©2018 Plastic Surger. All rights reserved.
Created by fosetico. Powered by CloudCMS?.