Home - Behandlungsspektrum - Rekonstruktive Chirurgie - Brustrekonstruktion

Brustrekonstruktion

Η αποκατάσταση του μαστού μετά από μαστεκτομή περιλαμβάνει το σύνολο των χειρουργικών επεμβάσεων που έχουν ως σκοπό τη δημιουργία καινούργιου μαστού σε γυναίκες που έχουν υποστεί μαστεκτομή για καρκίνο του μαστού. Στοχεύουν στην ανακατασκευή του όγκου και του σχήματος του μαστού και του συμπλέγματος θηλής-άλω. Στις επεμβάσεις αποκατάστασης συμπεριλαμβάνονται και αυτές που γίνονται στον ετερόπλευρο υγιή μαστό, για την επίτευξη συμμετρίας ή για προληπτικούς λόγους.

Η ανακατασκευή του μαστού γίνεται από πλαστικό χειρουργο, είτε ταυτόχρονα με την επέμβαση της μαστεκτομής (άμεση αποκατάσταση) είτε σε δεύτερο χρόνο, μετά από παρέλευση μερικών μηνών (αποκατάσταση σε δεύτερο χρόνο ή όψιμη αποκατάσταση).

H άμεση αποκατάσταση του μαστού έχει το σημαντικό όφελος ότι η γυναίκα δεν βλέπει καθόλου την εικόνα του εαυτού της χωρίς μαστό και έτσι αποφεύγεται το έντονο ψυχολογικό τραύμα από την επέμβαση της μαστεκτομής. Αυτό, αποτελεί στοιχείο που επιδρά θετικά στον ψυχισμό της ασθενούς και συμβάλλει σε μια περισσότερο αισιόδοξη αντιμετώπιση του καρκίνου του στήθους και κατ’ επέκταση στην ταχύτερη ανάρρωση.  

Ο όρος αποκατάσταση του μαστού σε 2ο χρόνο, αναφέρεται στην ανακατασκευή του στήθους που γίνεται μετά από μερικές ημέρες μέχρι και χρόνια συνήθως όμως μετά από 6 - 12 μήνες μετά την μαστεκτομή.

Η άποψη ότι η άμεση επανόρθωση του στήθους καθυστερεί την έγκαιρη διάγνωση και την έναρξη θεραπείας της τοπικής υποτροπής δεν ευσταθεί. Πρόσφατες μελέτες έδειξαν ότι η άμεση αποκατάσταση του μαστού δεν προκαλεί αξιοσημείωτη καθυστέρηση στην έγκαιρη διάγνωση της υποτροπής και δεν επιβαρύνει τη συνολική πρόγνωση των ασθενών. Εν τούτοις, η τελική απόφαση για τον χρονικό προγραμματισμό της επέμβασης θα πρέπει να λαμβάνεται από κοινού από τον χειρουργό, τον ογκολόγο και τον πλαστικό χειρουργό, αφού προηγηθεί πλήρης ενημέρωση της ασθενούς για τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα του κάθε τύπου αποκατάστασης.
  • Αποκατάσταση μαστού με ένθεμα σιλικόνης
Η μέθοδος αυτή είναι η απλούστερη τεχνικά και η διάρκεια τού χειρουργείου είναι λιγότερη. Η ανάρρωση επίσης είναι συντομότερη. Κατά το πρώτο χειρουργικό στάδιο τοποθετείται ένας διατατήρας ιστών («μπαλονάκι») στην περιοχή που έγινε η μαστεκτομή κάτω από το δέρμα και τον θωρακικό μυ. Μετά, κατά τις επισκέψεις σας στον πλαστικό χειρούργο, προστίθεται σταδιακά αυξανόμενη ποσότητα φυσιολογικού ορού ώστε να διαταθεί αρκετά το δέρμα του στήθους. Αυτή η διαδικασία της διάτασης διαρκεί λίγες εβδομάδες.

  πλαστικος χειρούργος.jpg

Κατά το δεύτερο χειρουργικό στάδιο αφαιρείται ο διατατήρας ιστών και τοποθετείται το ένθεμα σιλικόνης κατάλληλου μεγέθους και μορφής. Σε περιπτώσεις που υπάρχει επάρκεια δέρματος στο θωρακικό τοίχωμα μπορούν  να τοποθετηθούν άμεσα τα ενθέματα σιλικόνης για πιο γρήγορη αποκατάσταση. Αυτό όμως δεν συμβαίνει και τόσο συχνά.  Το μεγαλύτερο πρόβλημα των ενθεμάτων μαστού παραμένει η ανάπτυξη αντιδραστικού ινώδους συνδετικού ιστού (κάψας) γύρω από το ένθεμα που δεν θωρείται επιπλοκή, καθώς αποτελεί φυσιολογική αντίδραση του οργανισμού για να απομονώσει το ξένο σώμα (ένθεμα). Στις περισσότερες περιπτώσεις η κάψα δεν προκαλεί σοβαρά προβλήματα ή ιδιαίτερα έντονα συμπτώματα.

πλαστικός χειρουργος κύπρο.jpg
  • Μυοδερματικός κρημνός του πλατέος ραχιαίου μυός
Ο μυοδερματικός κρημνός του πλατέος ραχιαίου μυός χρησιμοποιείται  στις περιπτώσεις που υπάρχει σημαντικό έλλειμμα ιστών στο θωρακικό τοίχωμα, όπως συμβαίνει μετά από ριζική μαστεκτομή, που σήμερα όμως σπάνια εφαρμόζεται και όταν το δέρμα του θώρακα έχει ακτινοβοληθεί. Ο κρημνός έχει  μικρό μόνο όγκο και γι΄αυτό απαιτείται η τοποθέτηση κάτω από τον μυ ενθέματος σιλικόνης για να εξασφαλισθεί η ικανοποιητική προβολή του ανακατασκευασθέντος μαστού. Υπάρχουν σχετικά λίγες μετεγχειρητικές επιπλοκές, όμως η επέμβαση που διαρκεί 3 με 4 ώρες.  Μειονεκτήματα του κρημνού είναι η ουλή που παραμένει στην ράχη.

   πλαστικός χειρουργος κύπρο 1.jpg

  • Αποκατάσταση με εγκάρσιο μυοδερματικό κρημνό του ορθού κοιλιακού μυός (TRAM).
Αποτελεί αναμφισβήτητα την μέθοδο αποκατάστασης με το πιό ” φυσιολογικό”  μετεγχειρητικό αποτέλεσμα. Και αυτό γιατί επιτυγχάνει παρόμοια αφή αλλά και την τόσο απαραίτητη “πτώση” τού αναπλασθέντος μαστού. Η διάρκεια τού χειρουργείου όμως είναι μεγαλύτερη. Το ίδιο ισχύει και για την περίοδο αποθεραπείας. Σε ασθενείς που δεν είναι ιδιαίτερα αδύνατοι, η περιοχή της κοιλιάς που συνδυάζει περίσσεια λίπους και δέρματος, αποτελεί την λύση με το καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα, αφού επιτυγχάνεται η ζητούμενη φυσιολογική πτώση τού μαστού και συνεπώς η συμμετρία με τον άλλο μαστό. 

   πλαστικός χειρουργος κύπρο 2.jpg

Είναι η πιο συνηθισμένη μέθοδος, στην οποία χρησιμοποιείται δέρμα και λίπος απ' το κατώτερο μέρος της κοιλιάς για να δημιουργηθεί ο μαστός. Οι ιστοί μετακινούνται «γλιστρώντας» κάτω απ' το δέρμα της κοιλιάς προς το μέρος της μαστεκτομής. Παραμένουν προσκολλημένοι σ' έναν από τους μυς της κοιλιάς, ο οποίος εφοδιάζει με αίμα το δέρμα και το λίπος, που θα σχηματίσουν τον μαστό. Το πρόβλημα που υπάρχει σ' αυτή τη μέθοδο είναι ότι προκαλείται κάποια αδυναμία στο κοιλιακό τοίχωμα γιατί ο ένας από τους δύο μυς επηρεάζεται.
  • Ανάπλαση της θηλής
Η αποκατάστασης του μαστού θεωρείται ολοκληρωμένη μόνο εφόσον γίνει ανάπλαση και του συμπλέγματος της θηλής και της θηλαίας άλω (το καφέ τμήμα του δέρματος γύρω από τη θηλή). Τότε ο νέος μαστός παίρνει πλέον φυσιολογική όψη. Η δημιουργία θηλής γίνεται περίπου 3-6 μήνες μετά την επέμβαση αποκατάστασης του μαστού.

Η επέμβαση πραγματοποιείται με τοπική αναισθησία και διαρκεί περίπου μία ώρα. Για την ανάπλαση της θηλής υπάρχουν διάφορες τεχνικές της πλαστικής χειρουργικής κατά τις οποίες χρησιμοποιούμε δέρμα του μαστού για το σχηματισμό θηλής. Σε κάποιες περιπτώσεις (πολύ μεγάλη ετερόπλευρη θηλή) μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε μέρος της ετερόπλευρης θηλής ως σύνθετο μόσχευμα και να το μεταφέρουμε στον άλλο μαστό.

                πλαστικός χειρούργος.jpg

Αμέσως μετά την επέμβαση επιστρέφετε στο σπίτι σας και μπορείτε από την επόμενη ημέρα να συνεχίσετε τις δραστηριότητές σας. Το μόνο που χρειάζεται είναι καθημερινή περιποίηση της χειρουργημένης περιοχής. Οι ουλές στη θηλή είναι συνήθως δυσδιάκριτες. Το χρώμα της θηλής και το περίγραμμά της γίνεται με τη χρήση ειδικών ενδοδερμικών χρωστικών (τατουάζ), διαδικασία απλή και ανώδυνη.

Created by fosetico. Powered by CloudCMS®.