Αρχικη - Επεμβασεις - Επανορθωτική Χειρουργική - Καρκίνος του Δέρματος - Θεραπεία

Θεραπεία

Η χειρουργική θεραπεία των καρκινωμάτων του δέρματος έχει το μεγάλο πλεονέκτημα της ακριβούς ιστολογικής διάγνωσης ως προς το είδος της βλάβης αλλά και ως προς τα όρια εκτομής. Για τις μικρές βλάβες η χειρουργική αφαίρεση σε υγιή όρια μπορεί να είναι ταυτόχρονα και η διαγνωστική βιοψία της βλάβης (αφαιρετική βιοψία). Για μεγαλύτερες όμως βλάβες όπου η χειρουργική αφαίρεση απαιτεί πιο σύνθετη αποκατάσταση, μπορεί να προηγηθεί η προεγχειρητική βιοψία (μικρό δείγμα) και διάγνωση της βλάβης.

Όπου χρειάζεται, για μεγαλύτερους όγκους, πρέπει να γίνεται ο απαραίτητος ακτινολογικός έλεγχος (απλές ακτινογραφίες, υπολογιστική τομογραφία) για τη λήψη πληροφοριών ως προς την επέκταση της βλάβης.

Τα 5mm (4-6mm) θεωρούνται ικανοποιητικά, υγιή όρια εκτομής για βλάβες που αντιμετωπίζονται για πρώτη φορά. Τα όρια χρειάζεται να είναι μεγαλύτερα όταν πρόκειται για μεγάλους όγκους, ή για βλάβες που έχουν υποτροπιάσει. Τις πιο πολλές φορές μία ατρακτοειδής εκτομή και άμεση σύγκλειση (συρραφή) είναι ικανοποιητική για την αντιμετώπιση μικρών βλαβών. Για τις μεγαλύτερες βλάβες, τα ελλείμματα που προκύπτουν χρειάζονται αποκατάσταση με μοσχεύματα ή κρημνούς από τον πλαστικό χειρούργο .

 Τα δερματικά μοσχεύματα μπορεί να είναι μερικού (ΔΜΜΠ) ή ολικού (ΔΜΟΠ) πάχους. Στο πρόσωπο, όπου και εμφανίζεται η πλειοψηφία των δερματικών αυτών καρκίνων, είναι καλύτερο να χρησιμοποιούνται μοσχεύματα ολικού πάχους, αφού παρουσιάζουν μικρότερη τάση ρίκνωσης και το αισθητικό αποτέλεσμα είναι πιο ικανοποιητικό.

   θεραπεία καρκίνου δερματος

Ιδανικές δότριες χώρες για μοσχεύματα που προορίζονται για το πρόσωπο άνω βλέφαρα, και η περιοχή πίσω και μπροστά από το αυτί.

Υπάρχει μια μεγάλη ποικιλία διαθέσιμων κρημνών ( ένα απλό η σύνθετο τμήμα ιστών που διατηρεί την αιμάτωση του και μεταφέρεται από ένα μέρος σε άλλο) για την αποκατάσταση των ελλειμμάτων που προκύπτουν από τη χειρουργική αφαίρεση καρκίνων.
   skin cancer cyprus 2.jpg

Με ειδικές τεχνικές που χρησιμοποιούνται στη πλαστική χειρουργική, μπορούν να αποκατασταθούν μεγάλα ελλείμματα, με πολύ καλό αισθητικό αποτέλεσμα, χωρίς εμφανές ουλές.  Τα ποσοστά ίασης με τη χειρουργική εκτομή είναι μεγαλύτερα του 95%, και εξαρτώνται άμεσα από το μέγεθος της αρχικής βλάβης. Για βλάβες < 1cm τα ποσοστά ίασης πλησιάζουν το 100%.Created by fosetico. Powered by CloudCMS®.