Λιποαναρρόφηση

Λιποαναρρόφηση κοιλίας με τοπική αναισθησία.