Ανόρθωση κορμού

Η ασθενής υποβλήθηκε σε επέμβαση ανόρθωσης κορμού μετά από απώλεια 45 κιλων.