Ανόρθωση κορμού

Η ασθενής υποβλήθηκε σε επέμβαση ανόρθωσης κορμού μετά από απώλεια 40 κιλών.