Λιποαναρρόφηση

Λιποαναρρόφηση στην περιοχή της κοιλίας σε άντρα.