Λιποαναρρόφηση

Μια εβδομάδα μετά από λιποαναρρόφηση των έσω και έξω μηρών.