Λιποαναρρόφηση

Ασθενής μετά από λιποαναρρόφηση στην περιοχή της κοιλίας.Δεν επιθυμούσε κοιλιοπλαστική για αφαίρεση του χαλαρού δέρματος.