Λιποαναρρόφηση

Ασθενής μετά από λιποαναρρόφηση των έξω μηρών.