Λιποαναρρόφηση

Ένα μήνα μετά απο λιποαναρρόφηση στην περιοχή της κοιλίας και αφαίρεση σχεδόν 800 γρ λίπους.