Λιποαναρρόφηση

Ασθενής μετά απο λιποαναρρόφηση της κοιλίας, του πλαγίου της κοιλίας και της πλάτης.