Λιποαναρρόφηση

Ασθενής 2 εβδομάδες μετά απο λιποαναρρόφηση των έσω και έξω μηρών, της περιοχής των γονατών και της έσω περιοχης των ποδιών.