Λιποαναρρόφηση

Ασθενής 10 ημέρες μετά απο λιποαναρρόφηση στην έσω και έξω επιφάνεια των μηρών.