Συμμετοχές

Εγγεγραμμένος στο Ιατρικό Συμβούλιο Κύπρου

Μέλος του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου Κύπρου

Μέλος της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Πλαστικής, Επανορθωτικής και Αισθητικής Χειρουργικής  

Μέλος της Κυπριακής Εταιρείας Πλαστικής, Επανορθωτικής και Αισθητικής Χειρουργικής

Μέλος της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Χειρουργικής MOHS

Μέλος της Διεθνής Εταιρείας Πλαστικής Χειρουργικής