Θεραπεία

Μετά την ιατρική εξέταση από τον πλαστικό χειρουργό, η διάγνωση του Βασικοκυτταρικού ή Ακανθοκυτταρικού καρκινώματος, επιβεβαιώνεται με βιοψία. Κατά την διαδικασία το δέρμα ναρκώνεται με τοπική αναισθησία. Στη συνέχεια ένα μικρό τεμάχιο ιστού αφαιρείται και στέλνεται στο εργαστήριο για ιστολογική εξέταση και καθορισμού της διάγνωσης. Αν υπάρχουν καρκινικά κύτταρα απαιτείται θεραπεία. Ευτυχώς υπάρχουν πολλές αποτελεσματικές μέθοδοι για την εξάλειψη του Βασικοκυτταρικού  ή Ακανθοκυτταρικού καρκινώματος. Η επιλογή της θεραπείας βασίζεται στον τύπο, το μέγεθος, την περιοχή και το βάθος διήθησης του όγκου αλλά και  από την ηλικία του ασθενούς και την γενική κατάσταση της υγείας του.

Χειρουργική Αφαίρεση:

Ο πλαστικός χειρουργός αφού ναρκώσει  πρώτα την περιοχή με τοπική αναισθησία, χρησιμοποιεί νυστέρι για να αφαιρέσει ολόκληρο τον όγκο μαζί με την περιβάλλουσα περιοχή με όρια υγιούς δέρματος για λόγους ασφαλείας. Στη συνέχεια γίνετε συρραφή του ελλείμματος και ο ιστός ο οποίος αφαιρείται στέλνεται στο εργαστήριο για μικροσκοπική εξέταση με σκοπό την πιστοποίηση ότι όλα τα καρκινικά κύτταρα έχουν αφαιρεθεί. Το ποσοστό επιτυχίας με αυτή την τεχνική ανέρχεται στο 95%.

Χειρουργική MOHS:

Ο πλαστικός χειρουργός αφαιρεί τον ορατό καρκίνο του δέρματος μαζί με μικρό όριο υγιές ιστού. Άμεσα γίνεται η σταδιακή εξέταση του παρασκευάσματος σε οριζόντιες τομές επιτρέποντας έτσι  την εξέταση του 100% των χειρουργικών ορίων σε τρεις διαστάσεις. Αν τα όρια είναι καθαρά τότε γίνεται σύγκλιση του ελλείμματος Αν όχι, τότε η διαδικασία επαναλαμβάνεται αφαιρώντας όμως μόνο την περιοχή που περιέχει καρκινικά κύτταρα, μέχρι να επιτευχθεί μία πλήρως αρνητική ιστολογική εξέταση. Αποτελεί την θεραπεία επιλογής σε μεγάλους όγκους, σε υποτροπές και εντοπισμός του καρκίνου σε ζωτικής σημασίας ανατομικές μονάδες,κυρίως στο προσώπο.

Απόξεση και ηλεκτροκαυτηρίαση (Διαθερμοπηξία):

Χρησιμοποιώντας τοπική αναισθησία, ο πλαστικός χειρουργός αφαιρεί τον όγκο ξύνοντας τον με την βοήθεια ενός ξέστρου (μυτερό, στρογγυλού σχήματος εργαλείο). Ακολούθως  με την βοήθεια μιας βελόνας διαθερμοπηξίας, παράγεται  θερμότητα η οποία και , καταστρέφει τα υπολείμματα του όγκου και ελέγχει την αιμορραγία.Η διαδικασία με ξέστρο μπορεί να επαναληφθεί δύο ή περισσότερες φορές κατά την διάρκεια της ίδιας συνεδρίας και βοηθάει στο να σιγουρευτούμε ότι όλα τα καρκινικά κύτταρα έχουν καταστραφεί. 

Κρυοχειρουργική:
 
Ο όγκος καταστρέφεται με ψύξη, με υγρό άζωτο, χωρίς να χρειάζεται να γίνει τομή ή αναισθησία. Η διαδικασία μπορεί να επαναληφθεί κατά την ίδια συνεδρία για να επιβεβαιωθεί η ολική καταστροφή των κακοήθων κυττάρων. Ο όγκος καλύπτεται από κρούστες που στην συνέχεια αποκολλούνται σε διάστημα μερικών εβδομάδων.
 
Άλλες θεραπείες που δεν εφαρμόζονται στην κλινική μας: Ακτινοβολία, Φωτοδυναμική θεραπεία, αφαίρεση με laser, τοπική εφαρμογή φαρμάκων 

Θα πρέπει να τονιστεί ότι εκτός της χειρουργικής αφαίρεσης και της χειρουργικής MOHS σε καμία άλλη θεραπεία δεν εξασφαλίζεται ιστός για μικροσκοπική εξέταση και δεν υπάρχει τρόπος να καθοριστεί αν ο όγκος έχει αφαιρεθεί εντελώς. Για αυτό και αυτές οι θεραπείες εφαρμόζονται μόνο σε πολύ επιφανειακούς όγκους και σε πολύ ειδικές περιπτώσεις. Επίσης τα ποσοστά επιτυχίας είναι πιο χαμηλά από τις χειρουργικές επεμβάσεις.